W tym roku lokalny samorząd obchodzi 25-lecie. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory rad gmin i rad miejskich w wolnej Polsce. Z tej okazji "Rzeczpospolita", wraz z Instytutem Studiów Wschodnich postanowiła uhonorować tytułem Lider 25-lecia tych samorządowców, którzy przyczynili się do najdynamiczniejszego rozwoju zarządzanych przez siebie miast i gmin.

Gmina Mielno w kategorii gmina wiejska zajęła V miejsce biorąc pod uwagę wydatki na inwestycje w latach 1995 - 2013 w przeliczeniu na osobę/ w tys. zł

więcej