Sesja Rady Miejskiej Mielna

W dniu 30 sierpnia 2019 r. , o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku na stadionie w Mielnie przy ulicy Olimpijskiej 11 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Mielna. 

Porządek obradBurmistrz Mielna otrzymała jednogłośnie (15:0) wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
Oznacza to, że Rada Miejska Mielna w pełni akceptuje zarządzanie finansami publicznymi przez gospodarza gminy. (zdjęcia poniżej)


Podczas sesji Rady Miejskiej Mielna 28 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Mielno za 2018 rok.


Transmisja i nagrania z przebiegu sesji.


Sesja Inauguracyjna nowej kadencji 2018-2023 dnia 19-11-2018 r.

Radni VIII kadencji 2018 - 2023 złożyli uroczyste ślubowanie. Zaprzysiężono Burmistrza Mielna Olgę Roszak - Pezałę.


Wybrano Prezydium:
Tadeusz Jarząbek - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Ryszard Kusyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Członkowie:
Iwona Burdzińska

Krzysztof Chadacz

Piotr Dobrasiewicz

Magdalena Gos-Kozłowska

Elżbieta Kopczyńska

Katarzyna Mróz

Zygmunt Ramotowski

Leon Rybka

Joanna Sosnowska

Bronisław Stypka

Lilla Szewczyk

Monika Zabłocka

Ostatnia sesja mieleńskich radnych VII kadencji 2014 - 2018

15 Radnych Rady Miejskiej Mielna - ostatni raz w takim składzie - wspólnie spotkało się na sesji by ustanowić miejscowe prawo.
W ciągu ostatnich czterech lat obradowali na komisjach 54 razy. Podjęli 640 uchwał dla dobra i rozwoju gminy.
I co istotne.. w połowie tej kadencji stali się radnymi miasta Mielna.

Podziękowali za współpracę - sobie wzajemnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna - Tadeusz Jarząbek - dziękował za cztery lata pracy gospodarzowi gminy, urzędnikom, sołtysom, zarządom osiedli, dyrektorom jednostek organizacyjnych i zakładowi budżetowemu.

Wszyscy radni mijającej kadencji otrzymali od Burmistrza Mielna medal nadania praw miejskich i najnowszą publikację "Mieleńskie opowieści".Burmistrz Mielna - podczas majowej sesji - otrzymała absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2017 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Mielno.