Pół wieku w szlachetnej służbie

Ks.Tadeusz Piasecki - mieleński proboszcz - obchodził 50 rocznicę święceń kapłańskich.

"Każde powołanie kapłańskie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”

Jan Paweł II

Czcigodny Księże Proboszczu

Te słowa papieża Polaka św. Jana Pawła II są najlepszym podsumowaniem Twojej 50- letniej posługi kapłańskiej. My, lokalna społeczność, mieszkańcy, samorządowcy możemy w pełni zaświadczyć, że potrafiłeś i nadal potrafisz dzielić się z drugim człowiekiem tym co najlepsze i najwartościowsze w życiu. I co istotne, że robiłeś to zawsze chętnie, szczerze, tak po ludzku i po przyjacielsku.

Dziękujemy Ci Dostojny Jubilacie za wielkie serce, za modlitewne wsparcie, za kształtowanie młodych charakterów, za wskazywanie właściwych dróg, a także za to, że służąc nam wszystkim zawsze umiałeś pokazać i docenić to co dobre i piękne.

Wierzymy, że Bóg pozwoli nadal korzystać z Twojej życiowej mądrości. Prosimy o przyjęcie w tym szczególnym Dniu najszczerszych życzeń nieustającego zdrowia, dalszej aktywności, radości życia, codziennej życzliwości i uznania tych, do których zostałeś posłany.