Nowe przejście na plażę

Jest komfortowe, biegnie wśród lasu, pełne ławek, koszy na śmieci i pięknie oświetlone, czyli nowe 300-metrowe wejście na plażę w Mielenku przy ul. Brzozowej już do dyspozycji gości i mieszkańców.

Przejście na plażę przecina liczne szlaki turystyczne wiodące lasem wzdłuż brzegu morza, m.in. pieszy Szlak Nadmorski (czerwony, E-9), rowerowy EV10 / EV130 / Bike the Baltic, czy trasa Nordic Walking Park Pomorza Środkowego.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł.