Leśna Pętla Przygód i Tajemnic

Umowa na „Leśną Pętlę Przygód i Tajemnic w Mielnie” podpisana.

17 stycznia 2018 r. Burmistrz Mielna Olga Roszak–Pezała podpisała umowę z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem na dofinansowanie kwotą 531 186,60 zł projektu „ Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie” (całkowita wartość projektu to 1167061,33 zł). Dzięki tym środkom powstanie w Mielnie oryginalny i wyjątkowy produkt turystyczny, mocno związany z lokalnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi. Będzie to rodzaj ścieżki przyrodniczej, która będzie prowadzić przez charakterystyczne dla nadmorskiego lasu stare wydmy oraz inne obiekty: grodziska i bunkry. Najbardziej charakterystyczne elementy ścieżki to wielkie figury szyszek, kładka łącząca dwa grodziska, taras widokowy oraz dwa nowe „opakowania” bunkrów. To typowo rodzinny produkt, wielka frajda dla dzieci i zachęta do odwiedzenia tego niezwykłego zakątka Mielna. Otwarcie „leśnej pętli” nastąpi już latem 2018 r. Przypomnijmy, w lutym 2017 r. Gmina Mielno złożyła trzy wnioski o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach działania 4.9 RPO WZ 2014-2020. W sierpniu cieszyliśmy się z podpisania dwóch umów: na „Skarbnicę Wioski Rybackiej w Chłopach” oraz „Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie”.

To wielki sukces, żadna inna gmina w województwie nie złożyła tylu projektów. Suma pozyskanych środków z tego konkursu to 3 023 931,07 zł.

Galeria zdjęć