Jesteśmy pierwsi

Wielki sukces gminy Mielno i rekordowe dofinansowanie!

Zmodernizujemy: MOPS, MOSiR, szkoły, halę sportową, urząd.

Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno" ze środków RPO WZ 2014-2020.
Dofinansowanie z UE wyniesie ponad 7,3 mln złotych! 

To największa jak dotąd dotacja pozyskana bezpośrednio przez gminę Mielno z funduszy unijnych.

W ramach tego projektu zostanie zmodernizowana Szkoła Podstawowa w Mielnie (wraz z budynkiem po wygaszanym gimnazjum), mieleńska hala sportowa, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie, budynek Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracami objęty będzie także Urząd Miejski ale już bez dotacji z UE.

Modernizacja energetyczna to oszczędności w rachunkach za prąd i gaz, czysta energia z instalacji fotowoltaicznych, ale także poprawa estetyki (nowe elewacje, dachy, okna, drzwi).