Fabryka będzie w Mielnie

Przedstawiciele 15 samorządów podpisali w Koszalinie wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Fabryka Kompetencji Kluczowych", który będzie się ubiegał o wsparcie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. W skład partnerstwa, wchodzi 13 gmin - Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty – białogardzki i kołobrzeski. Ogólna wartość projektu wynosi 6 074 539,90 zł a wnioskowane dofinansowanie to 5 467 085,91 zł. Ogółem wsparcie uzyska 30 szkół w regionie.

Gmina Mielno zgłosiła do projektu obie szkoły podstawowe SP w Mielnie i SP w Sarbinowie, które łącznie otrzymają ponad 160 tys. zł wsparcia. Środki zostaną wykorzystane na dodatkowe zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz na doradztwo zawodowe, a także zakup specjalnego wyposażenia i programów do prowadzenia takich zajęć oraz podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej w tych obszarach. Projekt ma być realizowany w dwóch latach szkolnych: 2019/2020 i 2020/2021.