Burmistrz z absolutorium, lekarz i poseł z medalem

Majowa sesja Rady Miejskiej Mielna rozpoczęła się od wyjątkowych uroczystości, podczas których Burmistrz Mielna podziękowała za 50 lat pracy na rzecz lokalnej społeczności - lekarzowi Leonowi Roszkowskiemu oraz za współpracę z mieleńskim samorządem - posłowi Stefanowi Romeckiemu.
Obaj Panowie otrzymali okolicznościowy medal z okazji nadania praw miejskich miejscowości Mielno i obaj nie kryli wzruszenia oraz szczególnej sympatii wobec mieszkańców i władz gminy.

Ponadto Leon Roszkowski z rąk Marka Janusa, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie, otrzymał złotą odznakę izby lekarskiej. Wspólne "sto lat" swojemu lekarzowi odśpiewali głośno radni, goście i uczniowie mieleńskiej podstawówki.

Mieleńscy radni  udzielili także burmistrz Oldze Roszak-Pezale absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Na 14 obecnych radnych 13 było na "tak”.

Galeria zdjęć