W stronę rewitalizacji jeziora..

Ocenili stan Jamna...

Zespół badawczy z Politechniki Koszalińskiej - podczas marcowej sesji Rady Miejskiej Mielna - zaprezentował wyniki badań nad stanem jeziora Jamno. Finałem prac naukowców jest obszerny raport, który wskazuje stan i aktualne zagrożenia dla jakości wody w akwenie oraz wyznacza kierunki przyszłych zabiegów celem rewitalizacji zbiornika.
Specjaliści z PK wskazywali przede wszystkim na działania dla całego obszaru zlewni jeziora m.in. w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, planowania przestrzennego, zachowania stref buforowych, czy ograniczenia zabudowy wielkogabarytowej na obszarze mierzei.


Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy, żeglarze, wędkarze, miłośnicy jeziora Jamna pragniemy zaprosić Państwa na prezentację "Planu zintegrowanych działań ochronnych w celu rewitalizacji jeziora Jamno", który jest zwieńczeniem pracy zespołu badawczo - dydaktycznego biologii środowiskowej Politechniki Koszalińskiej.

Prezentacja naukowców odbędzie się dnia 23.03.2018 podczas sesji Rady Miejskiej Mielna (po Trybunie Obywatelskiej) w sali konferencyjnej na stadionie w Mielnie przy ul.Olimpijskiej 11.
Sesja rozpoczyna się o godz. 10.00. Porządek obrad sesji

Więcej o wynikach raportu na:
http://ekomielno.pl/rewitalizacja-jeziora-jamno