O edukacji przedszkolaka

Nowe Horyzonty - Regaty Optymizmu czyli o... edukacji przedszkolaka.

W Mielnie odbył się trzydniowy XVII Kongres Optymistycznych Przedszkoli, w którym uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy z 66 miast z całej Polski, należący do sieci optymistycznych placówek.

Celem projektu edukacyjnego - autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot - jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości oraz nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach.

"Optymizm to jedna z najbardziej pożądanych cech u każdego człowieka. Trudno by szukać rodziców, którzy nie chcieliby, aby ich dziecko było optymistą. Na szczęście nie jesteśmy w tym względzie bezradni. Optymizmu dzieci uczą się od najmłodszych lat, dlatego warto jak najwcześniej zwrócić uwagę na ich zachowanie i pomóc im w rozwijaniu zaradności i pewności siebie" - mówiła podczas inauguracji Kongresu w Mielnie, pomysłodawczyni projektu - Mirela Nawrot.

Galeria zdjęć