Konkurs wakacyjny

KONKURS

„Wakacje w Powiecie Koszalińskim”

Piszesz, malujesz, fotografujesz, a może używasz innej techniki przekazu – weź udział w konkursie „Wakacje w Powiecie Koszalińskim”.

To otwarty konkurs adresowany do wszystkich, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy uprawianej profesji, którzy zechcą podzielić się swoimi wrażeniami, wspomnieniami bądź ciekawymi obserwacjami z letniego pobytu na Ziemi Koszalińskiej. Jedynym kryterium uczestnictwa jest umieszczenie w pracy konkursowej identyfikowalnych elementów bądź wątków związanych z Powiatem Koszalińskim.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: słownej i obrazowej. W każdej kategorii można używać dowolnych form wypowiedzi. W pierwszej, mogą to być reportaże, wiersze, opowiadania lub po prostu wspomnienia. W drugiej, różne rodzaje obrazu – od fotografii po prace plastyczne. Objętość prac nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu w kategorii słownej i 5 obrazów lub zdjęć.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Koszalinie (ul. Racławicka 13) w terminie do 2 października 2017 roku z dopiskiem na kopercie: Wakacje w Powiecie Koszalińskim. Uczestnicy mogą złożyć dowolną ilość zestawów konkursowych. Każdy musi być opatrzony informacją zawierającą imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 15 października br. Dla autorów najlepszych prac przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci zostaną indywidualnie powiadomieni o nagrodach oraz sposobie ich odebrania. Komunikat pokonkursowy ukaże się w październikowym wydaniu Gazety Ziemskiej oraz na stronie www.powiat.koszalin.pl.

Nagrodzone oraz najciekawsze prace opublikujemy na łamach Gazety Ziemskiej a także pokażemy podczas specjalnej prezentacji pokonkursowej w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie.