Doceniona za przedsiębiorczość

W rankingu "100 Kobiet Biznesu" znalazła się Wioletta Dymecka, prezes Spółki "Ekoprzedsiębiorstwo" w Mielnie. Brawo. Gratulujemy!

„Puls Biznesu” - organizator rankingu - dostrzega i docenia rosnącą rolę kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Najbardziej przedsiębiorcze z nich tworzą ranking „100 Kobiet Biznesu".

Metodologia rankingu:

Bisnode Polska i redakcja „Pulsu Biznesu” już po raz siódmy wyłoniły „100 Kobiet Biznesu”. Laureatki wybierano wieloetapowo. Najpierw spośród ponad 3,5 mln podmiotów Bisnode Polska wytypowała panie, które nieprzerwanie przez dwa lata zajmowały stanowisko prezesa lub były właścicielkami firmy. W drugiej fazie, wykorzystując know-how i dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym lub posiadane przez Bisnode Polska sprawozdania finansowe, wytypowano przedsiębiorstwa o minimalnym — w ocenie organizatorów — ryzyku współpracy: działają na rynku minimum trzy lata, w latach 2016-15 wykazały dodatnią dynamikę wartości sprzedaży i zysku, miały dodatni wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych finansowych lub przesłały swoje wyniki bezpośrednio do Bisnode Polska. Poza tym w środowisku biznesowym są cenione i mają nieposzlakowaną opinię. Nigdy nie odnotowano wobec nich w sądach gospodarczych negatywnych zdarzeń prawnych, rozumianych jako wnioski o upadłość czy likwidację. W efekcie wyłoniono 100 firm zarządzanych w 100 proc. przez panie. Przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy według przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Pierwszą — małych i średnich firm — stanowią te, które w 2016 r. w sprawozdaniu finansowym wykazały roczny przychód nieprzekraczający 50 mln zł, ale większy niż 100 tys. zł. W drugiej grupie znalazły się korporacje i przedsiębiorstwa z rocznym przychodem powyżej 50 mln zł. Historia każdej pani z zestawienia „100 Kobiet Biznesu” udowadnia, że ciężką pracą, a także ciekawym pomysłem można osiągnąć wielki sukces.