XVI. Międzynarodowy Zlot Morsów

Najważniejsze zimowe wydarzenie zimowe nad Bałtykiem

7-10 lutego 2018

www.zlotmorsow.mielno.pl