Wybory do GRDPP w Mielnie

Zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie

Wybory odbędą się podczas Forum NGO, w dniu 04 grudnia 2017 r. , o godz.16.00 w Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32 (d. Świerczewskiego) 76-032 Mielno.


Terminarz wyborów:

20 listopada 2017 r. – 27 listopada 2017 r. - otwarty nabór kandydatów do Rady. 

27 listopada 2017 r. – 04 grudnia 2017 r. – wywieszenie listy kandydatów na stronie internetowej.  zobacz

04 grudnia 2017 r. – zebranie wyborcze.

Porządek zebrania wyborczego:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji wyborczej.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pierwszej kadencji (2015 r. - 2017).

3. Weryfikacja prawa do reprezentowania organizacji.

4. Zgłaszanie kandydatur. Każdy kandydat krótko informuje o swojej działalności w sektorze pozarządowym.

5. Zamknięcie listy kandydatów.

6. Przeprowadzenie głosowania (tajne, poprzez wpisanie imienia i nazwiska od 1 do 4 osób spośród kandydatów z listy). Za wybrane do Rady uważa się cztery osoby, które uzyskały w wyniku głosowania największą liczbę głosów.

Pliki do pobrania