Rower regionalny

Rowerem regionalnym.... dojedziesz do naszej gminy

Porozumienie obejmuje pięć samorządów: Mielno, Koszalin, Kołobrzeg, Będzino i Ustronie Morskie.
Włodarze dzisiaj podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia wspólnego systemu wypożyczalni rowerów.

To dużo sukces, gdyż od od lat zwracaliśmy uwagę, że Koszalin i Mielno powinny być objęte wspólnym systemem roweru miejskiego.
Zapisaliśmy to w wielu dokumentach strategicznych i co więcej mamy też zabezpieczone na ten cel środki.