Pomagamy bo warto

Burmistrz Mielna, po raz kolejny zainicjowała akcję charytatywną pod nazwą „Gmina Mielno Pomaga”.
Do akcji tej chętnie przystąpiły wszystkie jednostki organizacyjne gminy. W okresie dwóch tygodni, dzięki ofiarności wszystkich pracowników instytucji, udało się zebrać m.in. produkty żywnościowe o długim terminie spożycia, materiały higieniczne, pościel, kołdry dla potrzebujących rodzin zamieszkałych na terenie gminy. Planowana akcja koncentrowała się na pomocy jednej rodzinie, jednak po ilości zebranych produktów, zdecydowano podzielić się aż z pięcioma rodzinami.

Rodziny te, to osoby starsze utrzymujące się z niewielkich emerytur wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie. Po raz kolejny, akcja charytatywna osiągnęła ogromny sukces. Wszystkim darczyńcom ogromne podziękowania. Do następnego roku.